Contacte       
                                    

   Jaume Calafat           

   Mòbil: 609 529 390         

Mail: jcalafat@gmx.com

La comunicació

En el treball personal és bàsic millorar 
la comunicació amb un mateix i amb els altres,
 a fi de satisfer al màxim les nostres necessitats
Jaume Calafat 2015